Retirement to the landscape

זוג מושבניקים ממושב בצפון בעשור ה-6 לחייו שהחליט להעביר את מושכות ניהול הנחלה לדור הבא ולפרוש לבית חד קומתי במושב עם נוף לכנרת שיידע לארח את הילדים והנכדים בסופי שבוע ויתן מענה לצרכיהם העתידיים.

הרעיון התכנוני הוא תולדה של רצון הזוג לצאת לפרישה בשילוב עם הנוף המדהים הנשקף מהמגרש.

הבית תוכנן בצורת האות-H כאשר מבואת הכניסה ממוקמת במרכז הבית וחושפת את באי הבית לנוף המדהים ומקשרת בין שני אגפיו הציבורי והפרטי.

האגף הפרטי ארוך מהאגף הציבורי ומנותק ממנו מה שמייצר שטח גינה גדול המקיף את האגף הציבורי .

באגף הפרטי ניתן דגש מרכזי לגודל הפתחים והמעברים, וליכולת לתת מענה לאירוח בסופ"ש וחגים.