About us

האני מאמין של המשרד היא שבסיסה של ארכיטקטורה טובה נובע מתוך הקונטקסט, כאשר אור, חלל, פרופורציה ועיצוב נוצקים יחדיו לכדי יצירה אדריכלית מושלמת עבור האדם. כל יצירה אדריכלית מציגה אתגרים משל עצמה, אשר מביאים לדו שיח פורה המוביל בתורו לפתרונות יצירתיים מפתיעים וחדשניים המותאמים לצרכי הלקוח.

גישת התכנון של המשרד מעמידה את צרכיו של הלקוח במרכז ומאמינה ביצירתיות, דמיון, מקוריות, תעוזה, פרפקציוניזם, הקפדה על פרטים, איכות ודיוק ללא פשרות, מתוך תשוקה לעשיה אדריכלית טובה.

המשרד עוסק בפרויקטים שונים בניהם, תכנון בתים פרטיים, מבני ציבור: בתי ספר, גנים ומעונות יום, משרדים ומסחר, למגוון רחב של גופים.

DSC_5391_1.jpg
אדריכל תמיר נגר