Back to Light

זוג צעיר שרכש דירת חצי מרתף קטנה בה חלל ציבורי קטן ובו יציאה לחצר.

הרעיון התכנוני התחיל מן החוץ לבפנים מתוך רצון "להכניס" את החצר (המשאב החיוני ביותר) לתוך הבית על מנת לשחרר את תחושת המרתף הקיימת ולהכניס כמות נדיבה של אור טבעי.

המעשה הראשון היה להגדיל ולהרחיב את הפתחים הפונים אל החצר ולייצר תחושת פתיחות מרבית תוך הכנסת אור טבעי בכמות נדיבה.

המעשה השני היה הגדלת החלל הציבורי ופתיחתו לשאר חלקי הבית מתוך הרצון לייצר קשר בין החלל הציבורי לפרטי ומתוך הרצון לאפשר הגעת אור טבעי גם לחלקה הפנימי של הדירה.

גופי התאורה מבטון הם מייצור עצמי שלי.